Årsmöte

SSRK Västernorrlands årsmöte 2019

Årsmöte söndag 17:e mars kl 13 i Klass Arena, Söråker.

Observera att datumet är flyttat för att inte krocka med utställning i Örnsköldsvik.


I anslutning till årsmötet bjuder vi in till en späckad årsmöteshelg med clinic och workshops med Helena Tilly, hundexpert i svts Go'kväll. Läs mer här


Årsmöteshandlingar 2019

SSRK Västernorrlands årsmöteshandlingar 2019


Motioner till fullmäktige

Vid årsmötet kommer vi bland annat att lyfta de motioner som har inkommit inför SSRKs fullmäktige. Ta gärna en titt på dem innan mötet.

Motionerna hittar du på SSRKs hemsida - http://www.ssrk.se/om-ssrk/fullmaktige-och-representantskapsmote/2019-ars-fullmaktige


Av ekonomiska och miljömässiga skäl ber vi alla medlemmar att själva ta med en pappersutskrift av handlingarna till årsmötet om det önskas. Vid mötet har vi för avsikt att enbart presentera handlingarna digitalt på skärm.


Diplom till duktiga ekipage


Avdelningen vill uppmärksamma duktiga ekipage som är medlemmar i SSRK Västernorrland.


Har din hund erhållit något av följande championat under 2018:

*Jaktprovschampionat

*Utställningschampionat

*Viltspårchampionat


Meddela avdelningens styrelse, senast den 31 januari, så erhåller du ett diplom och pris som utlämnas vid årsmötet.


För information och frågor kontakta Linda, ordforande@ssrk-vn.se, 070-4688755

Saxat från stadgarna:

 "§ 1 MÅL  Avdelningen är en ideell förening  och har till syfte att inom ramen för SSRKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SSRKs regionala verksamhet."


Avdelningsstyrelsen sammanträder ett antal gånger varje verksamhetsår. Du som medlem är välkommen att kontakta styrelsen för att delge synpunkter, förslag mm.


Ett bra sätt att följa vad som sker i avdelningen är att läsa protokollen.  Protokoll från avdelningens möten finns att läsa på hemsidan.

Copyright © SSRK Västernorrland