Årsmöte

SSRK Västernorrlands årsmöte 2019

Årsmötet 2019 kommer att hållas den 16 mars kl.13.00

 

Mer information om plats kommer att publiceras här på hemsidan när det är klart.

 

Avdelningens årsmöteshandlingar publiceras så fort de är kompletta.

 

Diplom till duktiga ekipage

 

Avdelningen vill uppmärksamma duktiga ekipage som är medlemmar i SSRK Västernorrland.

 

Har din hund erhållit något av följande championat under 2018:

*Jaktprovschampionat

*Utställningschampionat

*Viltspårchampionat

 

Meddela avdelningens styrelse så erhåller du ett diplom och pris som utlämnas vid årsmötet..

 

För information och frågor kontakta Linda, ordforande@ssrk-vn.se, 070-4688755

Saxat från stadgarna:

"§ 1 MÅL Avdelningen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för SSRKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SSRKs regionala verksamhet."

 

Avdelningsstyrelsen sammanträder ett antal gånger varje verksamhetsår. Du som medlem är välkommen att kontakta styrelsen för att delge synpunkter, förslag mm.

 

Ett bra sätt att följa vad som sker i avdelningen är att läsa protokollen. Protokoll från avdelningens möten finns att läsa på hemsidan.

Copyright © SSRK Västernorrland