Årsmöte

Årsmöte 2018

Här publiceras årsmöteshandlingar för avdelningen, så fort de är kompletta.

 

Dessutom kan du läsa de årsmöteshandlingar som sektionerna, Sundsvall och Örnsköldsvik, avhandlade vid respektive årsmöte.

 

 

Saxat från stadgarna:

"§ 1 MÅL Avdelningen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för SSRKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SSRKs regionala verksamhet."

 

Avdelningsstyrelsen sammanträder ett antal gånger varje verksamhetsår. Du som medlem är välkommen att kontakta styrelsen för att delge synpunkter, förslag mm.

 

Ett bra sätt att följa vad som sker i avdelningen är att läsa protokollen. Protokoll från avdelningens möten finns att läsa på hemsidan.

Copyright © SSRK Västernorrland