Styrelsen

Styrelse 2018

 

Ordförande

Linda Vågberg

070-4688755

ordforande@ssrk-vn.se

Vice ordförande

Retrieversekreterare

Ulrika Bruylandt

retriever@ssrk-vn.se

Kassör

Utställningssekreterare

Birgitta Bergström

kassor@ssrk-vn.se

utstallning@ssrk-vn.se

Sekreterare

Spanielsekreterare

Sara Svedberg

sekreterare@ssrk-vn.se

spaniel@ssrk-vn.se

Utbildningssekreterare

FB-R sekreterare

Anna Holter

utbildning@ssrk-vn.se

Viltspårsekreterare

Christer Frisk

viltspar@ssrk-vn.se

Bitr. retrieversekreterare

Webbadministratör

Veronica Vågstedt Wärme

webb@ssrk-vn.se

Suppleanter

Agneta Östlund

Anders Flodin

suppleant@ssrk-vn.se

Valberedning

Annica Jonsson (sammankallande)

Maria Hellström

Lisa Pettersson

valberedning@ssrk-vn.se

Revisorer

Thomas Holmgren

Bengt Olsson

revisorer@ssrk-vn.se

Revisorsuppleanter

Kerstin Westerlund

Solveig Eriksson

 

Mail till Styrelsen

 

styrelsen@ssrk-vn.se

Avdelningsstyrelsen sammanträder ett antal gånger varje verksamhetsår.

Du som medlem är välkommen att kontakta styrelsen för att delge synpunkter, förslag mm.

 

Ett bra sätt att följa vad som sker i avdelningen är att läsa protokollen. Protokoll från avdelningens möten finns att läsa på hemsidan.

Saxat från stadgarna:

"§ 1 MÅL Avdelningen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för SSRKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SSRKs regionala verksamhet."

 

 

Copyright © SSRK Västernorrland