Styrelsen

Ordförande

Linda Vågberg

ordforande@ssrk-vn.se

Vice ordförande

Retrieversekreterare

Ulrika Bruylandt

retriever@ssrk-vn.se

Kassör

Utställningssekreterare

Birgitta Bergström

kassor@ssrk-vn.se

utstallning@ssrk-vn.se

Sekreterare

Spanielsekreterare

Sara Svedberg

sekreterare@ssrk-vn.se

spaniel@ssrk-vn.se

Utbildningssekreterare

FB-R sekreterare

Anna Holter

utbildning@ssrk-vn.se

Viltspårsekreterare

Christer Frisk

viltspar@ssrk-vn.se

Bitr. retrieversekreterare

Webbadministratör

Veronica Vågstedt Wärme

webb@ssrk-vn.se

Suppleant

Agneta Östlund

Anders Flodin

suppleant@ssrk-vn.se

Valberedning sammankallande

 

Annica Jonsson

 

valberedning@ssrk-vn.se

Valberedning

Maria Hellström

Lisa Pettersson

valberedning@ssrk-vn.se

Revisor

Thomas Holmgren

revisorer@ssrk-vn.se

Revisor

Bengt Olsson

revisorer@ssrk-vn.se

Revisorsuppleant

Kerstin Westerlund

 

Revisorsuppleant

Solveig Eriksson

 

Mail till Styrelsen

 

styrelsen@ssrk-vn.se

SSRK Kansli

 

Box 17

163 21 Spånga

08-795 33 80

info@ssrk.se

Saxat från stadgarna:

"§ 1 MÅL Avdelningen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för SSRKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SSRKs regionala verksamhet."

 

Avdelningsstyrelsen sammanträder ett antal gånger varje verksamhetsår. Du som medlem är välkommen att kontakta styrelsen för att delge synpunkter, förslag mm.

 

Ett bra sätt att följa vad som sker i avdelningen är att läsa protokollen. Protokoll från avdelningens möten finns att läsa på hemsidan.

Copyright © SSRK Västernorrland