Styrelsen

Styrelse 2017

Ordförande

Maria Hellström

ordforande@ssrk-vn.se

Vice ordförande

Spanielsekreterare

Britt-Marie Edfors

spaniel@ssrk-vn.se

Kassör

Bitr. utställningssekreterare

Carina Östberg

kassor@ssrk-vn.se

Sekreterare

Postmottagare

Informationssekreterare

Ulrika Gulliksson

sekreterare@ssrk-vn.se

apportoren@ssrk-vn.se

Utställningssekreterare

Birgitta Bergström

utstallning@ssrk-vn.se

Retrieversekreterare

Viltspårsekreterare

Linda Vågberg

retriever@ssrk-vn.se

Utbildningssekreterare

Anna Holter

utbildning@ssrk-vn.se

Suppleant

Andreas Jonsson

suppleant@ssrk-vn.se

Suppleant

Webbadministratör

Ulrika Bruylandt

suppleant@ssrk-vn.se

webb@ssrk-vn.se

Valberedning sammankallande

 

Anna Backe

 

valberedning@ssrk-vn.se

Valberedning

Agneta Olofsson

valberedning@ssrk-vn.se

Revisor

Thomas Holmgren

revisorer@ssrk-vn.se

Revisor

Bengt Ohlsson

revisorer@ssrk-vn.se

Revisorsuppleant

Kerstin Westerlund

 

Revisorsuppleant

Solveig Eriksson

 

Mail till Styrelsen

 

styrelsen@ssrk-vn.se

SSRK Kansli

 

Box 17

163 21 Spånga

08-795 33 80

info@ssrk.se

Saxat från stadgarna:

"§ 1 MÅL Avdelningen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för SSRKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SSRKs regionala verksamhet."

 

Avdelningsstyrelsen sammanträder ett antal gånger varje verksamhetsår. Du som medlem är välkommen att kontakta styrelsen för att delge synpunkter, förslag mm.

 

Ett bra sätt att följa vad som sker i avdelningen är att läsa protokollen. Protokoll från avdelningens möten finns att läsa på hemsidan.

Copyright © SSRK Västernorrland