Protokoll

Protokoll

 

Här kan du läsa de protokoll som tillkommer genom avdelningens möten samt klubbmötet (årsmötet). För att läsa protokollen behöver du ladda hem programmet Adobe Reader.

 

Har du frågor kring innehållet i protokollet? Då är du välkommen att kontakta avdelningens styrelse .

Stadgar

 

Stadgar är en förenings "rättesnöre" som beskriver inom vilka ramar verskamheten ska bedrivas. Ägna gärna en stund till att läsa §1 och §2, dvs mål och verksamhetsparagraferna. Dessa paragrafer anger en tydlig riktning gällande föreningens verksamhet.

Copyright © SSRK Västernorrland