Sektioner

Sektioner

 

Västernorrlands avdelning innefattar två sektioner, Sundsvall och Örnsköldsvik.

 

Sektionstillhörighet avgörs av var du bor. Medlemmar i Sundsvall, Timrå, Ånge samt Härnösands kommuner tillhör Sundsvallssektionen. Bor du i Örnsköldsvik, Kramfors eller Sollefteå kommuner tillhör du Örnsköldsvikssektionen

 

Det är inom sektionerna som huvuddelen av verksamheten genomförs; jaktprov, viltspår och utställning. Kursverksamhet, dvs hundägarutbildningar, sker i stor omfattning inom sektionerna.

 

Sektionerna håller egna årsmöten och innehar därmed en egen ekonomi.

 

Härnösands sektionen - är vilande from 9 april 2015.

 

§ 56 Vilandeförklaring av Härnösandsektionen, läs mer här

markerat i protokollet med gult.

Sektionernas mål och verksamhets paragrafer

§ 1 MÅL

Sektionen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för dessa stadgar samt

SSRKs avdelningsstadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva avdelningens lokala

verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning. Sektionen ska också vara

avdelningen behjälplig vid arrangemang av avdelningens officiella prov- och

utställningsverksamhet.

 

§ 2 VERKSAMHET

För att förverkliga sitt mål ska sektionen

1. utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma

till användning

2. informera och sprida kunskap om SSRK – dess mål, organisation och arbetsformer

3. informera om klubbens raser och dess användningsområden

4. på uppdrag av avdelningsstyrelsen arbeta med arrangemang runt avdelningens officiella prov och utställningar i enlighet med SSRKs och SKKs bestämmelser

5. anordna inofficiella verksamheter i enlighet med avdelningens direktiv

6. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av avdelningsstyrelse eller när annan anledning föreligger

7. delta i de möten som avdelningsstyrelsen sammankallar till

8. delta i samråd inom och utom SSRK-organisationen

Copyright © SSRK Västernorrland