Remiss

Gör din röst hörd!

Regelrevidering retrieverprov

 

Nu har revideringsarbetet påbörjats inför ändringarna till 2022.

 

Vi önskar nu dina åsikter kring revideringen senast den 16 april. Läs mer här.

 

Den 17/4 18.30 kommer vi att ha ett öppet möte för att diskutera regelrevideringen i Studiefrämjandets lokat på Storgatan 54 i Sundsvall. Du är hjärligt välkommen!

Ingen föranmälan krävs.

 

 

REMISS

 

Revidering av jaktprovsregler för Retriever, A och B prov.

 

Under 2017 tillsattes en regelrevideringskommitté av Huvudstyrelsen med Sören Swärdh som sammankallande.

 

Kommittén består av Roger Westerman och Per-Anders Norling som representanter för retrieverjaktkommittén, Anders Carlsson och Carina Asp för Domarkollegiet och från våra stora Rasklubbar inom SSRK är det Daniel Broqvist för Labradorklubben, Gunilla Wedén för Golden klubben och Tina Engström för Flatklubben.

 

Nu har revideringsarbetet påbörjats inför ändringarna till 2022.

Vi önskar nu dina åsikter kring revideringen senast den 16/4l.

 

Den 17/4 klockan 18.30 kommer vi att hålla ett öppet diskussionsmöte gällande regelrediveringen för alla intresserade. Mötet kommer att hållas i Sundsvallsområdet.

Håll ut kik för mer information. Vi hoppas att vi ses!

 

 
 

Copyright © SSRK Västernorrland