High Coast WT Challenge 2019

High Coast WT Challenge 2019

Sundsvall

Vill du hjälpa till på tävlingen?

Funktionärer på workingtestet erbjuds apporteringsträning med egen hund för instruktör under lördagen den 4 maj. Kontakta avdelningsstyrelsen, din rasklubb eller din sektion om du vill hjälpa till på tävlingen och delta på funktionärsträningen.


Mer information om träningen och anmälan hittar du också här.


Vid frågor kontakta Linda Vågberg, 070-4688755, lindavagberg@gmail.com


Endast fem personer per klubb får plats att delta. Som funktionär kommer du att ha möjlighet att starta på tävlingen med din egen hund om du önskar.Resultat från High Coast WT Challenge 2018

Vi återupprepar förra årets framgångsrika samarrangemang!

Den 5 maj vid Nordviks naturbruksgymnasium working test retriever för samtliga klasser - nkl, ökl, ekl


Domare: Hans Westblad (dipl. WT-domare), Inger Johansson (dipl. WT-domare), Anette Lövgren (dipl. WT-domare), Daniel Broqvist, Johnny Öberg


PM


Förutom vinnare i varje klass kommer också rasmästare att utses.

Rasmästare blir den hund som har högst poäng i varje ras oavsett klass.


Ett samarrangemang med Mittlabben, GRK Ångermanland, FRK Mittsvenska, SSRK Sundsvallssektionen och SSRK Örnsköldsvikssektionen.

Copyright © SSRK Västernorrland