High Coast WT Challenge 2019

High Coast WT Challenge 2019

Vi återupprepar förra årets framgångsrika samarrangemang!

Den 5 maj vid Nordviks naturbruksgymnasium working test för samtliga klasser - nkl, ökl, ekl

 

Domare: Hans Westblad (dipl. WT-domare), Inger Johansson (dipl. WT-domare), Anette Lövgren (dipl. WT-domare), Daniel Broqvist, Johnny Öberg

 

Anmälan via SSRK Prov.

 

Ett samarrangemang med Mittlabben, GRK Ångermanland, FRK Mittsvenska, SSRK Sundsvallssektionen och SSRK Örnsköldsvikssektionen.

 

Vill du hjälpa till på tävlingen?

För funktionärer på workingtestet erbjuds apporteringsträning med egen hund för instruktör under lördagen den 4 maj. Kontakta avdelningsstyrelsen, din rasklubb eller din sektion om du vill hjälpa till på tävlingen och delta på funktionärsträningen.

 

Endast fem personer per klubb får plats att delta. Som funktionär kommer du att ha möjlighet att starta på tävlingen med din egen hund om du önskar.

 

Resultat från High Coast WT Challenge 2018

 

Sundsvall

Copyright © SSRK Västernorrland