WT-funktionärsträning den 4 maj

WT- funktionärsträning den 4 maj

Som tack för att du ställer upp som funktionär på High Coast WT Challenge den 5 maj 2019 vill vi erbjuda ett träningstillfälle för dig och din hund med inriktning på apportering för våra inbjudna instruktörer Hans Westblad och Inger Johansson, båda diplomerade WT-domare.


Träningsgrupperna kommer att sättas samman utifrån anmälda deltagares kunskapsnivå. Det innebär att det går jättebra att anmäla oavsett om förkunskaperna är begränsade eller om ni tränar och tävlar på högre nivå. Beroende på hur många som anmäler och vilka olika nivåer de anmälda ligger på kan det bli en halv- eller heldagsträning. Nybörjare ges grundläggande apporteringsträning med råd och tips på den nivån. För den som kommit en bit i träningen kommer dagen att vara inriktad på working test. Hans och Inger ger tips om hur man kan föra sin hund och vad man ska tänka på när man startar på WT.


Under dagen kommer det också att vara en kort funktionärsutbildning inför söndagens tävling, så att du kan känna dig trygg i din roll som funktionär.


Dag och plats - Den 4 maj på markerna runt Nordviks naturbruksgymnasium.


Max 25 deltagare (5 funktionärer per klubb).

Sista anmälan till träningsdagen den 21 april.


Har du frågor kring träningen är du välkommen att kontakta Linda Vågberg, 070-4688755, lindavagberg@gmail.com


Vi hoppas att du också anmäler dig som startande på söndagens tävling!


Tävlingen och träningen är ett samarrangemang mellan SSRK Västernorrland, SSRK Sundsvallssektionen, SSRK Örnsköldsvikssektionen, FRK Mittsvenska, Mittlabben och GRK Ångermanland.


Observera - samma dag och plats erbjuds de som tidigare varit funktionärer vid SSRK Västernorrlands officiella arrangemang under 2018 en träning för Anette Lövgren. Träningarna kan komma att samköras beroende på förkunskaper hos anmälda ekipage.

Copyright © SSRK Västernorrland