Retriever

Funktionärer b-prov retriever:

Samarbete med SSRK Jämtland/Härjedalen fr o m 1 juli 2018

 

· Provledare och kommissarier vid respektive avdelnings officiella B-prov (retriever) ges förtur vid anmälan till sådant prov i båda avdelningarna.

· Funktionärsprov/särskilt prov B-prov retriever är öppet för funktionärer i båda avdelningarna, oavsett i vilken av avdelningarna tjänstgöringen har skett. De startande hjälps vid behov åt att vara funktionärer åt varandra.

 

I övrigt gäller SSRK:s regler beträffande förtur, t ex att tjänstgöring ska ha skett inom de senaste 12 mån vid planerad start.

Bägge avdelningar har ett begränsat antal prov under året, där det funnits få eller inga möjligheter till förtur efter tjänstgöring. Vi hoppas att detta samarbete ska skapa mervärde och underlätta både tjänstgöring och start på B-prov retriever för våra medlemmar!

//Styrelserna i SSRK JH och SSRK Västernorrland

 

Hur anmäler jag till prov?

Alla anmälningar till retrieverprov sker genom SSRK Prov.

 

Retrieverjaktprov B - ordinarie prov

 

21 juli Bjästa

Nybörjarklass & elitklass

 

22 juli Ullånger

Öppenklass & elitklass

 

Domare:

Anders Hallgren

Magnus Ånslökken

 

Resultat 21 juli återfinns här

Resultat 22 juli återfinns här

 

Upplysningar: Peter Nordin, 070-349 44 41

 

---------------------------------------------------------------

 

Retrieverjaktprov B - Funktionärsprov/särskilt prov

 

25 juli Sundsvall

Nybörjarklass, öppenklass

 

Resultat återfinns här

 

31 juli Sundsvall - inställt

 

Domare:

Anders Hallgren

 

Upplysningar: Linda Vågberg, 070-468 87 55

 

---------------------------------------------------------------

 

Retrieverjaktprov B - ordinarie prov

 

1-2 september Sundsvall

Dubbelprov nybörjarklass, öppenklass, elitklass

 

Domare:

Anita Norrblom

Ingela Funck

Anders Hallgren

 

Anmälan sker via SSRK Prov

 

Upplysningar: Linda Vågberg, 070-468 87 55

 

Preliminärt provprogram för retrieverjaktprov 2018

 

Copyright © SSRK Västernorrland