Villkor

KURSVILLKOR

Villkor för anmälan till Mock trialkurs, SSRK Västernorrland

 

Anmälan

Din anmälan är bindande i och med att du skickar in anmälningsformuläret, men anmälan är komplett först när både anmälningsformulär och kursavgift har inkommit till SSRK.

Om du har anmält och har erbjudits plats, men inte har möjlighet att vara med på kursen, så är det upp till dig att hitta en ersättare med motsvarande förkunskaper, vilket också ska förankras med arrangören. Vi bistår med en lista på reserver i den mån såna finns.

 

Obligatoriskt medlemskap i SSRK för deltagande på kursen.

 

Kursavgiften

Information om hur du betalar din kursavgift får du så snart du erbjudits plats på kursen. Om du inte har betalat inom angiven tid släpps platsen till nästa deltagare om sådan finns. Saknas reserver kvarstår din skyldighet att betala kursavgift.

Kursavgiften återbetalas, med avdrag för administration, enbart om det finns en reservlista och vi kan fylla platsen med en annan deltagare.

 

Hinder för deltagande

Sjuk eller skadad hund får ej delta på kursen.

Vi följer SKKs rekommendationer avseende deltagande vid eventuell sjukdom, exempelvis kennelhosta.

 

Löptikar

Löptikar kan delta i träningen under löpets första vecka under förutsättning att man tar hänsyn till de andra deltagarna.

Höglöpande tikar får ej delta på kursen.

 

Skador

SSRK Västernorrland ersätter inga skador, på personliga tillhörigheter eller i byggnaderna, som uppkommer i samband med kursen.

 

Inställd kurs

Vid för få anmälningar förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.

 

 

 

 

 

Copyright © SSRK Västernorrland