Remiss regelrevidering

Remiss nya regler retrieverjaktprov

Vi önskar få in alla medlemmars synpunkter på de reviderade förslagen till jaktprovsregler för A- och B-prov för retrievers.

 

UTKAST Jaktprovsregler A-prov retriever f.o.m. 20220101 för REMISS, UTVECKLAD.pdf

UTKAST Jaktprovsregler B-prov retriever f.o.m. 20220101 för REMISS, UTVECKLAD.pdf

UTKAST nya championatsregler inför 2022.pdf

 

Inkom med dina synpunkter till avdelningsstyrelsen, ordforande@ssrk-vn.se, senast den 15 januari 2019.

 

Copyright © SSRK Västernorrland