Utbildning

Utbildning

Provledareutbildning 2018 - Retrieverjaktprov

 

Den 3-4 februari 2018

Handledare: Anders Hallgren

Plats: Nordvik, Höga Kusten

Kursavgift: Medlemmar i SSRK Västernorrland – ingen avgift

Övriga – 1000 kr

I avgiften ingår mat och boende i delat rum.

 

Kursbeskrivning

Så här skriver SSRKs huvudstyrelse i "Råd och Anvisningar för en framtida provledare- och kommisarieutbildning inom SSRK":

"Utbildningen är att betrakta som en tvingande kvalitetssäkring av SSRKs jaktprov och kursdeltagarna förutsätts efter genomgången utbildning kunna arrangera jaktprov för avdelningar och rasklubbar på det sätt som alla regelverk föreskriver."

Mer information om utbildningsinnehåll återfinns på SSRKs hemsida: www.ssrk.se

Den som anmäler till kursen ska ha ett genuint intresse för retrieverjakt och –prov samt ska vara införstådd i SSRKs retrieververksamhet genom att själv ha startat på prov eller ha deltagit som funktionär.

 

De sedan tidigare utbildade provledare, vars certifiering har löpt ut eller kommer att löpa ut inom kort och som har varit aktiva vid prov sedan förra utbildningstillfället, kommer att, efter godkännande av retrieveransvarig i HS, erbjudas en uppdatering om en dag, preliminärt den 24 mars.

 

Avdelningsstyrelsen förbehåller sig rätten att vid överanmälan prioritera bland de anmälda.

 

Deltagare från SSRK Västernorrland förväntas aktivt engagera sig i avdelningens provverksamhet under tiden certifieringen är giltig.

 

Anmälan görs via formuläret.

 

Mer information: Anna Holter, 070-696 18 86, utbildning@ssrk-vn.se

 

 

Att gå kurs med sin hund är både roligt och utvecklande- för dig och din hund. Inom SSRK Västernorrland är det sektionerna som tillhandahåller hundägarutbildningar. Besök sektionernas hemsidor för mer information.

 

Avdelningen arrangerar instruktörsutbildningar, domarutbildningar (inofficiell) och andra utbildningar som efterfrågas.

 

Har du förslag på utbildning eller föreläsning - välkommen att kontakta styrelsen.

Planerade utbildningar

 

Är du intresserad av att utbilda dig till testledare inom FB-R. för SSRK Västernorrland?

 

Anmäl dig till utbildning@ssrk-vn.se

 

 

Vi samarbetar med studiefrämjandet

Copyright © SSRK Västernorrland