Viltspår

Viltspår 2018

Provperiod:

Rörliga prov under hela året, när markförhållandena tillåter (ej prov vid snö).

SSRKs viltspårprov är öppna för alla raser.

Som startande på prov är du skyldig att känna till reglerna. Dem hittar du här.

Hur anmäler jag till prov?

Ladda hem denna blankett och maila till avdelningens viltspårsekreterare så kontaktar han en domare i din närhet. När domare är klar får du kontakta denne och bestämma tid för prov.

 

Anmälningsavgifter

Anlag- & öppenklass 300kr

 

Anmälan och anmälningsavgift ska vara avdelningen tillhanda innan start.

SSRK/VN Plusgiro: 59 30 33-4

 

Viltspårsekreterare

Christer Frisk

viltspar@ssrk-vn.se

070-315 21 09

Copyright © SSRK Västernorrland