Exteriörbedömning

Här kommer att kungöras när kommande
exteriörbedömningar planeras.