FB-Retriever

Funktionsbeskrivning - retriever (FB-R)

Texten nedan är lånad från www.ssrk.se


Funktionsbeskrivning retriever är för dig som vill veta att din hund besitter retrieverns speciella egenskaper. Beskrivningen är också ett ypperligt redskap för uppfödare av retrieverraser som vill avelsutvärdera sina kullar.


FB-R har tagits fram av SSRK och passar alla retrieverraser som uppnått en ålder av 12 månader.


Funktionsbeskrivningen visar hur hunden reagerar vid elva olika moment och situationer vid ett speciellt tillfälle.


Vill du veta mer om Funktionsbeskrivning Retriever - på sidan "Funktionsbeskrivning-Retriever" finns mer information.


Broshyr som beskriver FB-R finns nu framtagen i A-4 format. För att komma till denna klicka här

FB-R i Västernorrland

Inom Västernorrland finns personer som är utbildade till beskrivare, testledare och/eller funktionär. Via denna länk hittar du namn och kontaktuppgifter till dem.


Inom Västernorrlandsavdelningen planeras beskrivningar följande datum under 2020:


2020-10-04 Plats:Sundsvall


+ ytterligare en ännu ej datumsatt beskrivning


På SSRKs hemsida annonseras planerade beskrivningar för hela landet, se länk


Vill du beskriva din hund och bor nära något av våra angränsande län?

Titta på listan, det kan finnas beskrivare inom annan avdelning där det finns plats för dig och din hund.

Datum för funktionsbeskrivningar inom avdelningen under 2020 är ännu inte satta, men det går bra att anmäla och önska vilken månad du vill låta beskriva din hund. Vi kontakar då dig när datum har bestämts.

Copyright © SSRK Västernorrland