Årsmöte

SSRK Västernorrlands årsmöte 2020

Årsmöte Lördagen den 7 mars kl 13.00 Hotell Höga Kusten, Sandöverken
Diplom till duktiga ekipage


Avdelningen vill uppmärksamma duktiga ekipage som är medlemmar i SSRK Västernorrland.


Har din hund erhållit något av följande championat under 2019:

*Jaktprovschampionat

*Utställningschampionat

*Viltspårchampionat


Meddela avdelningens styrelse, senast den 31 januari, så erhåller du ett diplom och pris som utlämnas vid årsmötet.


För information och frågor kontakta ordforande@ssrk-vn.se 

Saxat från stadgarna:

 "§ 1 MÅL  Avdelningen är en ideell förening  och har till syfte att inom ramen för SSRKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SSRKs regionala verksamhet."


Avdelningsstyrelsen sammanträder ett antal gånger varje verksamhetsår. Du som medlem är välkommen att kontakta styrelsen för att delge synpunkter, förslag mm.


Ett bra sätt att följa vad som sker i avdelningen är att läsa protokollen.  Protokoll från avdelningens möten finns att läsa på hemsidan.

Copyright © SSRK Västernorrland