Årsmöteshelg med Helena Tilly

Årsmöteshelgen den 16-17 mars i Klass Arena, Söråker


PM för åhörare - finns här


Lördag den 16 mars

Vi börjar helgen på lördagen med ett par workshops för vår inbjudna instruktör och hundexpert Helena Tilly, som är känd från SVTs Go' Kväll. En workshop är en kortkurs med ett speciellt tema.


Kl. 9-12 Tema: Följ mej!

Drar din hund i kopplet? Kommer den inte när du ropar? "Följ mig" är en workshop där du får utveckla din och hundens relation så att den blir mer benägen att lyssna på dig. Vi jobbar på samspelet mellan hund och förare, med känslan av att vilja umgås med varandra.

Det finns plats för sex hundekpiage.


Kl. 13-16 Tema: Gå in i bubblan – behåll din hunds fokus

Hur kan vi samla ihop hundens energi och använda den till önskvärda saker (fotgående, markeringar, ignorera mötande hundar osv)?

Det finns plats för sex hundekpiage.


Söndag den 17 mars

Själva årsmötesdagen inleds med en clinic, en föreläsning med praktiska inslag, med Helena Tilly. Den är öppen och gratis för avdelningens medlemmar. Direkt efter clinicen intas en enklare lunch innan vi tar tag i årsmötet. Dagen avslutas med ytterligare en workshop med Helena.


Kl.9-12 Inlärning och grundkunskaper

Några hundekipage i olika åldrar och med olika förkunskaper bjuds in som förevisningsekipage så att Helena kan visa publiken hur vi kan jobba med inlärning och de viktiga grundkunskaper som behövs på olika nivåer. Nyttigt för såväl nya som "gamla" hundägare och unga som gamla hundar!!


Kl.12 Lunch

Avdelningen bjuder de medlemmar som deltar vid årsmötet på en enklare lunch.


Kl.13 SSRK Västernorrlands årsmöte

Stadgeenligt bjuds in till möte där vi ser tillbaka på året som gått och blickar framåt inför det kommande året. Nu ska vi också göra de viktiga valen till avdelningens styrelse. Här är alla medlemmars möjlighet att vara med och påverka vår gemensamma förening.


Ca kl. 14-17 Tema: Grundträning för spaniel och retriever

Direkt efter årsmötet startar helgens sista workshop.

Vilka förmågor behöver en spaniel eller retriever ha när jaktträningen påbörjas? Hur kan vi öva dem på ett positivt sätt?

Det finns plats för sex hundekpiage.


Kursavgift

Söndagens clinic och lunch, som är direkt kopplade till avdelningens årsmöte, är kostnadsfritt för avdelningens medlemmar. I mån av plats är andra åhörare välkomna. Avgiften är då 100 kr och betalas via swish på plats.


750 kr/workshop för deltagande ekipage med hund. Deltagande ekipage med hund får fritt vara åhörare på övriga workshops.

100 kr/åhörare, begränsat till max 30 st/workshop.


Avgiften för workshops betalas in i samband med anmälan till SSRK/VN Plusgiro: 59 30 33-4. Märk betalningen workshop + ditt namn.

Anmälan är bindande. Vid avbokning kan vi hjälpa till att hitta ersättare i mån av reserver. Om platsen inte fylls sker ingen återbetalning av avgiften.


Funktionärsförmåner

Medlemmar som har varit funktionärer vid avdelningens officiella arrangemang (jaktprov och utställningar) under 2018 får fritt delta som åhörare på samtliga workshops.


Plats

Vi har bokat in oss i KlassArena i Söråker hela helgen.


Anmälan

Ingen föranmälan behövs till söndagens clinic.


Anmälan till samtliga workshops, såväl till plats med hund som till åhörarplats, görs via knappen här nedan.

Vid fler anmälningar än tillgängliga hundplatser kommer vi att välja deltagare för att få någorlunda jämna grupper. Besked om deltagande ges den 3 mars.


Copyright © SSRK Västernorrland