Styrelsen

Styrelse 2020


Saxat från stadgarna:

 "§ 1 MÅL  Avdelningen är en ideell förening  och har till syfte att inom ramen för SSRKs stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva SSRKs regionala verksamhet."

Avdelningsstyrelsen sammanträder ett antal gånger varje verksamhetsår.

Du som medlem är välkommen att kontakta styrelsen för att delge synpunkter, förslag mm.


Ett bra sätt att följa vad som sker i avdelningen är att läsa protokollen.  Protokoll från avdelningens möten finns att läsa på hemsidan.

Copyright © SSRK Västernorrland