Protokoll

Protokoll


Här kan du läsa de protokoll som tillkommer genom avdelningens  möten samt  klubbmötet (årsmötet). För att läsa protokollen behöver du ladda hem programmet Adobe Reader.


Har du frågor kring innehållet i protokollet? Då är du välkommen att kontakta avdelningens styrelse .

Stadgar


Stadgar är en förenings "rättesnöre" som beskriver inom vilka ramar verskamheten ska bedrivas. Ägna gärna en stund till att läsa  §1 och §2, dvs mål  och verksamhetsparagraferna. Dessa paragrafer anger en tydlig riktning gällande föreningens verksamhet.

Copyright © SSRK Västernorrland