Utbildning 2021

Instruktörsutbildning under hösten 2021

SSRK Västernorrland planerar att arrangera SSRKs instruktörsutbildning med start senhösten 2021.

Är du intresserad att gå utbildningen??

Anmäl ditt intresse till Mikael Ernerfeldt senast 31 maj på hans adress utbildning@ssrk-vn.se 

Andra utbildningar

Det finns en hel del olika utbildningar inom SSRK.

- Instruktörutbildning (som sker i två steg - diplomerad som är allmän och certifierad som är jaktligt inriktad)

- FB-R (testledare, beskrivare, funktionär)

- Jaktprovsdomare/viltspårsdomare (officiell status)

- WT-domare (än slå länge inofficiell status).

- Ringsekreterare. Vill man utbilda sig till ringsekreterare så ska man kontakta SKKs länsklubb (Västernorrlands KK) och meddela sitt intresse och man ska då vara medlem i SKK.


Hundägarkurser

I vissa avdelningar finns sektioner, fr a i Norrland där de geografiska avstånden är stora, och det är i sektionerna som hundägarna utbildas och som i sin tur ska utbilda sina hundar, man "går kurs".

Så här börjar sektionsstadgans målparagraf:

§ 1 MÅL

Sektionen är en ideell förening och har till syfte att inom ramen för dessa stadgar samt

SSRKs avdelningsstadgar, bestämmelser och föreskrifter, bedriva avdelningens lokala

verksamhet gällande i första hand hundägarutbildning.

Beroende på intresse så väljer man en kurs som tillhandahåller det man vill lära sig och sin hund, t ex apportering, viltspår och mer avvancerad jaktträning. Basen är dock valp- och dressyrkurserna där grunden för kommande lärdom tar sin början.

Sådana hundägarkurser sker i våra två sektioner så kontakta någon av dessa om du vill "gå kurs".

Numera blir det alltmer vanligt att privata kursaktörer poppar upp på en för dom gynnsam marknad. Men här pratar vi enbart om kurser i SSRKs regi som dessutom har kollektivförsäkring för sina kursdeltagare.

Begär alltid kvitto på inbetald kursavgift om det sker kontant!

Vi samarbetar med Studiefrämjandet vid våra kurser, utbildningar och föreläsningar.

Har du önskemål om utbildningar, studiecirklar och kanske föreläsningar, så hör av dig antingen till din sektion eller direkt till avdelningsstyrelsen.

Kom ihåg att vi är till för dig
och din hund, inte tvärtom.