Länkar till specifika utbildningar inom SSRK

Länkarna går till SSRKs huvudsida
om inte annat står nämnt.


Provledarutbildning, B-prov  Klicka >>
Tävlingsledarutbildn, WT      Klicka >>

Steward A-prov, mocktrail    Ej klart ännu


Domare, retrieverprov  Klicka >>

Domare, tollingprov      Klicka >>

Domare, spanielprov     Klicka >>

Domare, WT retriever   Klicka >>

Domare, WT spaniel      Ej klart ännu

Domare, viltspår           Klicka >>

Diplomerad instruktör   Klicka >>

Certifierad instruktör    Klicka >>


Testledare, FB-R    Klicka >>

Beskrivare, FB-R     Klicka >>

Kastare, FB-R         Klicka >>


Ringsekreterare, SKK   Klicka >>

CUA (certif utstansvarig) Klicka >>

Exteriördomare, SKK   Klicka >>