Viltspår


AKTUELLT JUST NU!


21 April Uttagning Viltspårs SM Nr1/6

  2 Maj High Coast WT 2020 INSTÄLLT 

27 Juni Viltspårscup 75 års jubileum

25 Juli Utställning Örnsköldsvik

26 Juli Utställning Sundsvall

29-30 Augusti Jaktprov 75 års Jubileum

Regler för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare


Reglerna för viltspårprov och utbildning av viltspårdomare gäller i femårsperioder och beslutas av SKKs Jakthundskommitte.

De nuvarande reglerna gäller till och med 2021- 12-31.

Nästa version kommer att gälla från 2022-01-01 till och med 2026-12-31.

Nu öppnas möjlighet för SKKs jakthundklubbar att inkomma med förslag på ändringar i reglerna.

Det kan röra sig om ändringar i sakfrågor men även förslag på förtydliganden som gör reglerna enklare att förstå och texten mer tillgänglig.

Dessa förslag kommer att ligga till grund för det förslag om reviderade regler för viltspårprov som ska ut på remiss i slutet på 2020.

 

Förslag till ändringar skickas till viltspar@ssrk-vn.se senast den 25 nov.

Viltspår 2019

Provperiod:

Rörliga prov under hela året, när markförhållandena tillåter (ej prov vid snö).

 

SSRKs viltspårprov är öppna för alla raser.

Som startande på prov är du skyldig att känna till reglerna. Dem hittar du här.

 

Hur anmäler jag till prov?

Ladda hem denna blankett och maila till avdelningens viltspårsekreterare  så kontaktar han en domare i din närhet.  När domare är klar får du kontakta denne och  bestämma tid för prov.


Anmälningsavgifter

Anlag- & öppenklass 350kr


Anmälan och anmälningsavgift ska vara avdelningen tillhanda innan start.

SSRK/VN Plusgiro: 59 30 33-4


Viltspårsekreterare

Christer Frisk

viltspar@ssrk-vn.se

070-315 21 09

Copyright © SSRK Västernorrland