Viltspårmästerskapet 2018

Viltspårmästerskapet 2018

Avdelningens uttagning till mästerskapet skedde genom fyra träffar med start i oktober 2017. Sju ekipage anmälde sitt intresse. Efter lite manfall längs vägen så var det fyra ekipage som slutförde uttagningen.


Vintern var inte nådig mot spårsugna ekipage och uttagningsspåren var bitvis svåra, men hundar och förare tappra. En samlad bedömning av alla hundars och förares prestationer vid de fyra uttagningstillfällena gjordes av viltspårdomare Linda Vågberg.


Till avdelningens representant utsågs Mari Berglund och hennes labradortik Reminds Teals Tyra.


SSRKs Viltspårmästerskap hölls i Dalarna den 4-5 augusti. Mästerskapet innebar riktigt svåra prövningar och Mari och Tyra slutade som 9a i tävlingen.


Bra jobbat och grattis till en fin prestation!


Copyright © SSRK Västernorrland