Funktionsbeskrivning - spaniel (FB-S)

men du får vänta en stund till

Texten nedan är lånad från www.ssrk.se


Spanielraserna tillhör de mest populära i vårt land, mycket beroende på deras ursprungliga jakt-/arbetsegenskaper som gör att de med glädje ställer upp på de flesta aktiviteter. Dessa ursprungliga egenskaper är viktiga att bevara för framtiden.

Funktionsbeskrivning Spaniel är inget prov eller tävling där man ska bli bättre än någon annan. Beskrivningen innebär att hundägaren får ett protokoll på vad hunden gjorde och reagerade under dagen. Inget är rätt eller fel. Inget är bra eller dåligt.

Hundägaren får nyttig information om sin hund och rasklubben får statistik om rasen vilket är viktigt för att kunna leda avelsarbetet.

Funktionsbeskrivning Spaniel (FB-S) är under utveckling och kommer att bli en stambokförd verksamhet inom SSRK där resultatet redovisas i SKK Hunddata/Avelsdata.

Förberedelserna pågår för fullt. Vi planerar att starta utbildningen av funktionärer under 2022. Vi siktar på att börja beskriva hundar om något eller några år.

Läs om FB-S på SSRKs hemsida

Här kan du läsa det mesta >>

Vill du bli funktionär inom FB-S?
Det kan handla om att lära sig kasta på ett för beskrivningen korrekt sätt men det kan också handla om att bli testledare eller beskrivare.

Anmäl ditt intresse om du vill utbilda dig
- vi behöver dig verkligen!

Klicka här >>