Styrelse, övriga förtroendevalda samt funktionärer utsedda av styrelsen 2022


Ordförande
Viltspårsekreterare

Christer Frisk
Tel 070-315 21 09
ordforande@ssrk-vn.se
viltspar@ssrk-vn.se

Vice ordförande
utbildning, FB-R, ledamot
Annica Jonsson
Tel

viceordforande@ssrk-vn.se

Styrelsesekreterare
Kassör, ledamot

Dan Bergkvist
Tel 070-317 70 73
sekreterare@ssrk-vn.se

Retrieversekreterare

ledamot
Tove Pettersson
Tel 0738-34 35 03
retriever@ssrk-vn.se

Spanielsekreterare
ledamot

Eva-Lena Sundholm-Gröning
Tel 070-632 76 06
spaniel@ssrk-vn.se

Vakant, ledamot

Maila hela styrelsen:

styrelsen@ssrk-vn.se

Utställningssekreterare
ledamot

Birgitta Bergström
Tel 070-588 56 09
utstallning@ssrk-vn.se

Suppleant
Helene Lindqvist
Tel
utstallning@ssrk-vn.se

Suppleant
Aina Olofsson
Tel 070-345 73 70
olofsson.aina@gmail.com

Webbadministratör

Marita Björling

Tel 0705-16 71 01

marita@webban.se

Valberedning

Britt-Marie Edfors, ordf

Rolf Rödlund

En till

Ordinarie revisorer

Thomas Holmgren

Bengt Olsson

Revisorsuppleanter

Kerstin Westerlund

Solveig Eriksson