Styrelse, övriga förtroendevalda samt funktionärer utsedda av styrelsen

2021

Ordförande, Viltspårsekreterare
Christer Frisk
Tel 070-315 21 09
E-post: ordforande@ssrk-vn.se

Vice ordförande, Utbildning, FB-R
Mikael Ernerfeldt
Tel 070-284 79 02
E-post: utbildning@ssrk-vn.se

Styrelsesekreterare, Kassör
Dan Bergkvist
Tel 070-317 70 73
E-post: sekreterare@ssrk-vn.se

Utställningssekreterare
Birgitta Bergström
Tel 070-588 56 09
E-post: utstallning@ssrk-vn.se

Retrieversekreterare
Conny Öberg
E-post: retriever@ssrk-vn.se

Spanielsekreterare:
Eva-Lena Sundholm-Gröning
Tel 070-632 76 06
E-post: spaniel@ssrk-vn.se

Tollingsekreterare:
Mikael Öberg
Tel
E-post: tollare@ssrk-vn.se

Suppleant:
Helene Lindqvist
Tel
E-post: utstallning@ssrk-vn.se

Suppleant:
Aina Olofsson
Tel 070-345 73 70
E-post: olofsson.aina@gmail.com

Skicka mail till samtliga i styrelsen: E-post: styrelsen@ssrk-vn.se

Höga Kustenbron över en av landets största älvar - Ångermanälven


Ordinarie revisorer

Thomas Holmgren

Bengt Olsson


Revisorsuppleanter

Kerstin Westerlund

Solveig Eriksson

Valberedning

Annica Jonsson, ordförande

Rolf Rödlund

Britt-Marie Edfors