Styrelse och övriga förtroendevalda 2024
samt funktionär utsedd av styrelsen

Mail till hela styrelsen styrelsen@ssrk-vn.se
Ordförande                               Annica Jonsson                           ordforande@ssrk-vn.se

FB-R

Vice ordförande, ledamot          Jenny Borg                                 spaniel@ssrk-vn.se

Spaniel, Tolling

Sekreterare, ledamot                 Maria Hellström                         sekreterare@ssrk-vn.se

Information                                                                                 0730-79 77 47

Utställning, ledamot                  Birgitta Bergström                      utstallning@ssrk-vn.se

Bitr.utställning, ledamot            Carina Svensson                          bitr.utstallning@ssrk-vn.se

Retriever, ledamot                    Tove Pettersson                          retriever@ssrk-vn.se

Bitr. retriever, ledamot              Aina Olofsson                             bitr.retriever@ssrk-vn.se

Utbildning, suppleant 1              Ulrika Gulliksson                        utbildning@ssrk-vn.se

Kassör, suppleant 2                    Christina Bengtsdotter                kassor@ssrk-vn.se

Viltspår

Styrelsens protokoll

2024Ordinarie revisorer

Thomas Holmgren

Bengt Olsson

Revisorsuppleanter

Kerstin Westerlund

Solveig Eriksson

Valberedning

Katarina Byström, ordf

Maria Öberg

Ingela Rosenholm

Utsedd av styrelsen

Webbadministratör

Marita Björling

Tel 0705-16 71 01

marita@webban.se