Hem


Gällande direktiv från SSRK HS


Klubbverksamhet – från och med 1 juni


Från och med den 1 juni har SKK justerat sina restriktioner, som gäller tillsvidare, enligt nedan:


Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas vara på samma plats gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras


1. Riskanalys ska genomföras. se länk

2. Verksamheten ska företrädesvis äga rum utomhus.
3. Ha god marginal till att uppnå maxgränsen för 50 personer.
4. Verksamheten skall vara regional. Det innebär att regioner enligt länken ovan gäller.


    Aktiviteter ska vara regionala, det vill säga inga resor utanför den egna regionen.


    En region enligt SKK finns specificerade i följande länk:


    https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html


    (En bilresa på två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses godtagbara.)


5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer skall följas gällande:


    a. Avstånd
    b. Personer ur riskgrupper skall inte delta
    c. Goda möjligheter till handhygien.


6. Nationella mästerskap bör inte genomföras.


Utifrån SKKs restriktioner har SSRKs huvudstyrelse beslutat följande:


Retriever


A-prov
Kommer inte att kunna genomföras med av SKK framtagna restriktioner. På grund av att A-prov är förknippade med resor utanför den egna regionen samt antalet deltagare.


B-prov
Kan arrangeras av avdelningar och rasklubbar inom den egna regionen. Detta förutsatt att man tar hänsyn till de restriktioner som är gällande.


• Krav på att tillhöra arrangerande klubbs region gäller domare, deltagare och funktionärer.
• Alla skall vara friska och ej ingå i någon riskgrupp.
• Inga större samlingar eller gemensamma prisutdelningar kan genomföras.
• Generell dispens gällande lottningsregler kommer att utfärdas av SKK.


C-prov
Se B-prov.


För provverksamheten inom Spaniel- och Tollingjakt gäller samma restriktioner som för B-prov retriever


Kan arrangeras av avdelningar och rasklubbar inom den egna regionen. Detta förutsatt att man tar hänsyn till de restriktioner som är gällande.


• Krav på att tillhöra arrangerande klubbs region gäller domare, deltagare och funktionärer.
• Alla skall vara friska och ej ingå i någon riskgrupp.
• Inga större samlingar eller gemensamma prisutdelningar kan genomföras.
• Generell dispens gällande lottningsregler kommer att utfärdas av SKK.


Funktionsbeskrivning
Kan arrangeras inom avdelningar och rasklubbar i den egna regionen. Detta förutsatt att man tar hänsyn till de restriktioner som är gällande.


• Kravet på att tillhöra arrangerande klubbs region gäller beskrivare, deltagare och funktionärer.
• Alla skall vara friska och ej ingå i riskgrupp.


Viltspår
Ordinarie och rörliga viltspårprov och cuper kan genomföras inom arrangerande klubb.


• Kravet på att tillhöra arrangerande klubbs regionindelning gäller domare, funktionärer och deltagare.
• Alla skall vara friska och ej ingå i riskgrupp.


Utställningsverksamheten
SSRK följer SKKs bedömning.


SKKs centralstyrelse gör bedömningen att smittskyddsläget inte väsentligt kommer att ändras under sommaren och beslutade att samtliga utställningar ställs in till och med 31 augusti 2020.


Mästerskap
Alla Nationella, Internationella och Rasmästerskap är inställda 2020.


Kursverksamhet
Kan arrangeras inom avdelningar och rasklubbar inom den egna regionen och företrädesvis utomhus.


• Kravet på att tillhöra arrangerande klubbs region gäller instruktör, deltagare och funktionärer.
• Alla skall vara friska och ej ingå i riskgrupp samt att större samlingar undviks.


SSRK HS rekommenderar arrangerande klubb att återbetala insänd anmälningsavgift om deltagare uteblir från prov eller tävling på grund av sjukdomssymptom.


Regeringens beslut om förbud att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar styr vilken verksamhet som kan genomföras.


I dagsläget gäller förbudet allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagande personer.


Om regeringen beslutar om andra begränsningar av deltagarantal än ovanstående eller rörande resor gäller det nya regeringsbeslutet.

Undrar du vilken sektion du tillhör?

Nu reder vi ut begreppen.

Läs styrelsens beslut och motivering här

Copyright © SSRK Västernorrland