Medlemmarnas Championat

CHAMPIONAT


Vid avdelningens årsmöte uppmärksammas de som anmält att hunden blivit champion under året före.  Därefter läggs dessa in här och det är roligt om ett foto på hunden bifogas.


Om du klickar på fotot, så blir det större.

CHAMPIONAT UNDER ÅR 2023

SSRK Västernorrlands Championpris.

Har din spaniel eller retriever blivit champion under 2023 kan du skicka

in hundens meriter till SSRK Västernorrland senast 31 januari 2024 till sekreterare@ssrk-vn.se

Championatpriset kommer att delas ut till dig på årsmötet 2024.

Så personlig närvaro krävs 😊

Med vänlig hälsning

StyrelseCHAMPIONAT UNDER ÅR 2022


JAKTPROVSCHAMPIONAT

SEJ(J)CH Gracehunters Win's Irish Guinness,  
Labrador retriever
Ägare: Nina Berglund Norlin

SEJ(J)CH Starsholma Good Girl,  
Labrador retriever
Ägare: Kia Dahlström


UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

C.I.B.-J NO JV-22 Kapplandet’s Wei Qi Weila, 
Golden retriever
Ägare: Annica Jonsson

VILTSPÅRSCHAMPIONAT

SEVCH Fiskja Bondens Angus,   
Labrador retriever
Ägare: Margareta Eurenius


RLD-A RLD-F RLD-N SEU(U)CH SEVCH
Nakondisi’s Stand By Me,

Golden retriever
Ägare: Kristina Rundkvist

RLD-N SEVCH Nakondisi’s Bluebell Dream,
Golden Retriever
Ägare: Stig Rundkvist