Medlemmarnas Championat

CHAMPIONAT


Vid avdelningens årsmöte uppmärksammas de som anmält att hunden blivit champion under året före.  Därefter läggs dessa in här och det är roligt om ett foto på hunden bifogas.


Om du klickar på fotot, så blir det större.

CHAMPIONAT UNDER ÅRET

SSRK Västernorrlands Championpris.

Har din spaniel eller retriever blivit champion under året, kan du skicka in hundens merit till SSRK Västernorrland senast 31 januari året efter. Championatpriset delas ut vid årsmötet.


CHAMPIONAT ERÖVRAT UNDER ÅR 2023

Klicka på fotot så blir det större.

Kristina Rundkvist  med sin golden retriever
NO UCh, RLD A, RLD F, RLD N SE U(U)Ch, SE VCh Nakondisi's Stand By Me.

Det norska utställningschampionatet erövrades under 2023 och ekipaget är bosatt i Örnsköldsvik.