Medlemmarnas Championat

CHAMPIONAT

2022

Vid årsmötet 19 mars 2023, delades championatpriser ut till de hundar som under året innan, blivit champion inom jakt, utställning och/eller viltspår. Vi hoppas samtliga vill presentera sin hund och visa en bild här nedan.
Stort Grattis till er alla


 

JAKTPROVSCHAMPIONAT

SEJ(J)CH Gracehunters Win's Irish Guinness,  KLICKA
Labrador retriever
Ägare: Nina Berglund Norlin


SEJ(J)CH Starsholma Good Girl,  
Labrador retriever
Ägare: Kia DahlströmUTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT

C.I.B.-J NO JV-22 Kapplandet’s Wei Qi Weila, 
Golden retriever
Ägare: Annica Jonsson


VILTSPÅRSCHAMPIONAT

SEVCH Fiskja Bondens Angus,   
Labrador retriever
Ägare: Margareta EureniusRLD-A RLD-F RLD-N SEU(U)CH SEVCH
Nakondisi’s Stand By Me,

Golden retriever
Ägare: Kristina Rundkvist


RLD-N SEVCH Nakondisi’s Bluebell Dream,
Golden Retriever
Ägare: Stig Rundkvist