Årsmöten i SSRK Västernorrland

Årmötet, eller avdelningsmöte som det egentligen heter, är klubbens högsta beslutande organ. Mötet "ägs" av medlemmarna, inte av styrelsen, och de beslut som tas här, kan endast upphävas av medlemmarna, d v s nästkommande årsmöte.

Stadgan stipulerar både dagordning, personval och och övriga regler, där t ex motioner innebär en viktig punkt.  Styrelsen ska yttra sig över de motioner som kommit in i stadgad tid men det är på mötet närvarande medlemmar som beslutar i frågan. Motion som inkommit för sent, kan inte behandlas.

Under själva årsmötet är det den sittande styrelsen som är fungerande styrelse, först efter att mötet avslutats av den ny/omvalde ordförande, träder den nya styrelsen in som behörig.

Som medlem anmodas du besöka årsmötet och göra din röst hörd. Det är styrelsens enda möjlighet att få reda på om allt är bra i föreningen eller om det finns önskemål på fler aktiviteter.

Söndagen 19 mars 2023 kl 11.00
äger SSRK Västernorrlands årsmöte rum på
Hotell Höga kusten, vid Höga Kustenbrons norra fäste på Hornöberget. Säkerligen en av de vackraste utsikter man kan ha från en årsmöteslokal inom SSRK.

Vi hoppas på riktigt många som kommer och naturligtvis blir det som vanligt - du bjuds på gofika. Detta måste du dock förbeställa,
vilket du gör
här >> senast 16/3.

Välkommen! önskar styrelsen.

Championatpris
De hundar som under 2022 erövrat championat av något slag, kommer att uppmärksammas på åsmötet och få ett pris. Men personlig närvaro på årsmötet behövs för att erhålla priset.
Anmälan om att ta emot sitt pris gjordes till avdelningens
sekreterare senast 31 januari

Årsmöteshandlingar

Verksamhetsberättelse

Resultatrapport

Budgetutfall

Revisionsberättelse

Verksamhetsplan för 2023

Budget för 2023

Klicka

Valberedningens förslag

Motion

Proposition