Funktionsbeskrivning - retriever (FB-R)

Texten nedan är lånad från www.ssrk.se


Funktionsbeskrivning retriever är för dig som vill veta att din hund besitter retrieverns speciella egenskaper. Beskrivningen är också ett ypperligt redskap för uppfödare av retrieverraser som vill avelsutvärdera sina kullar.


FB-R har tagits fram av SSRK och passar alla retrieverraser som uppnått en ålder av 12 månader.


Funktionsbeskrivningen visar hur hunden reagerar vid elva olika moment och situationer vid ett speciellt tillfälle. Beskrivningsresultatet är officiellt och stambokförs av SKK.


Vill du veta allt om Funktionsbeskrivning Retriever - gå till SSRKs sida med mycket information;

"Funktionsbeskrivning-Retriever".


Broshyr som beskriver FB-R finns nu framtagen i A-4 format. För att komma till denna klicka här

FB-R i Västernorrland

Inom Västernorrland finns personer som är utbildade till beskrivare, testledare och/eller funktionär. Via denna länk hittar du namn och kontaktuppgifter till dem men även till övriga ute i landet. Ifall du vill anmäla till någon av dessa.

Anmälan till FB-R

2024

i vår avdelning

enligt nedan tabell


Datum

Antal

Tid

Beställare


Det var roligt och himla intressant!

Här kan du läsa om Webbans upplevelse
av att genomgå FB-R med sin unga
labradorhanne Pigge.

Klicka här >>