Unghundsderby 1 juli 2023

1 juli 2023 står SSRK Västernorrland som värd för Unghundsderbyt för retriever.

Mästerskapet är ett stort arrangemang och vår ambition är att göra ett bra mästerskap. Vi startar planeringen redan i år med att skapa arbetsgrupper som består av avdelningsstyrelsen, våra två sektioner, våra rasklubbar och uppfödare som finns i Västernorrland för att få till ett jättefint Unghundsderby och dagen efter ett bra WT.

Mejl kommer att skickas till sektioner, rasklubbar och uppfödare inom kort där vi kommer att bjuda in till ett uppstartsmöte i höst. Där kommer vi att gå igenom vad som behöver göras och vad varje arbetsgrupp kommer att ansvara för.

Tillsammans är vi starka!

Workingtest 2 juli 2023

Dagen efter derbyt, sker ett workingtest alla klasser,


Mer information kommer här senare.