Jaktprov retriever

Samtliga sex retrieverraser är välkomna på de retrieverjaktprov som finns. Tollaren har ju sitt eget prov som är anpassat efter rasen men det hindrar inte start på övriga retrieverprov. Tvärtom går dock inte, tollaren är ensam om sitt prov.

Man skiljer på A- och B-prov.

A-prov
A-prov är ett prov med tävlingsmoment, utdelning av cert till bästa hund, även ck kan delas ut förutom Excellent, Very Good och Good.

Här sker provet på en realistisk jakt, företrädesvis i södra delen av landet eftersom det ofta är den goda tillgången på fältfågel som är avgörande (förutom då änder).

B-prov
B-prov är på fingerad jaktliga situationer och det vilt som används är redan skjutet och dött och har i regel även varit djupfryst för hållbarhetens skull. I elitklassen går det bra att ha dummies istället för vilt, dock aldrig samtidigt. Av denna anledning går det utmärkt att anordna B-prov i hela landet, från norr till söder. Bedömningen vid B-prov är inte tävling utan egnskapsbedömning. Man utser inte, officiellt, provets bästa hund, eftersom det är svårt att tävla i egenskaper.

Working Test (får inte kallas för C-prov)
WT är en ren tävling (inte en prövning av egenskaper) och är från och med 2023 en officiell tävling. Detta efter ett beslut på SSRKs fullmäktigemöte 2021. Fortfarande kan man dock arrangera inofficiella Working Test, om man hellre vill det.

Läs mer om SSRKs olika
jaktprov samt regler.

Klicka här >>

SSRK Västernorrlands avdelning
har ett avtal med

tre andra avdelningar - Dalarna, Jämtland/Härjedalen
o Gävleborg, om ömsesidig tillgång av funktionärsprov.

Här kan de fyra avdelningarns provfunktionärer (retrieverprov, A- och B) få tillträde att
starta på prov utan att riskera bli bortlottad.

Det lönar sig alltså att vara funktionär
på prov.

Läs avtalet här >>