Viltspårprov i avdelningen 2024

Viltspårsekreterare (tillika ordförande)

Annica Jonsson

ordforande@ssrk-vn.se


Provperiod 1 januari till 31 december.

Rörliga prov under hela året, när markförhållandena tillåter (ej prov vid snö).

Perioden är mellan 1 januari till 31 december.

SSRKs viltspårprov är öppna för alla raser (och blandraser).

Som startande på prov är du skyldig att känna till reglerna.
SSRK har en bra sida med både regler och annan viktig information, den kan du komma till här >>

 

Hur anmäler jag till prov?

Ladda hem denna blankett och maila till avdelningens viltspårsekreterare, så kontaktar h en domare i din närhet. 
När domare är klar får du kontakta denne och bestämma tid och plats för prov.


Anmälningsavgifter

Anlagklass och Öppenklass 450kr


Anmälan och anmälningsavgift ska vara inbetald på avdelningens

pg-konto innan start.

SSRK/VN Plusgiro: 59 30 33-4


2019 fick vår avdelning sina första svenska mästarinnor i SSRKs Viltspårs-SM, genom

Mari Berglund som med bravur förde
sin labbetik Tyra till seger.
2021 kom ekipaget tvåa på SM... Avdelningen
är mycket stolt över Marie och Tyra.

Auktoriserade viltspårsdomare i SSRK VN:

Magnus Hellström Bjästa, 070-240 14 31

Linda Vågberg Kovland, 070-468 87 55

Christer Frisk Österström, 070-315 21 09