Viltspårprov i avdelningen 2024

Viltspårsekreterare (tillika ordförande)

Annica Jonsson

ordforande@ssrk-vn.se

Provperiod 1 januari till 31 december.

Rörliga prov under hela året, när markförhållandena tillåter (ej prov vid snö).

Perioden är mellan 1 januari till 31 december.

SSRKs viltspårprov är öppna för alla raser (och blandraser).

Som startande på prov är du skyldig att känna till reglerna.
SSRK har en bra sida med både regler och annan viktig information, den kan du komma till här >>

 

Hur anmäler jag till prov?

Anmälan sker via SKK Start.
Gå in på följande länk Viltspår SSRK Västernorrland

Där anmäler du och betalar spåret.
Avdelningens viltspårssekreterare kontaktar en domare i din närhet. När det är klart får du kontakta denne själv och bestämma tid och plats för prov.


Anmälningsavgifter

Anlagklass och Öppenklass 450kr


Anmälan och anmälningsavgift ska vara inbetald på avdelningens

pg-konto innan start.

Sista anmälnings/betaldag står angivet på SKK Start.

SSRK/VN Plusgiro: 59 30 33-4

Auktoriserade viltspårsdomare i SSRK VN:

Magnus Hellström Bjästa, 070-240 14 31

Linda Vågberg Kovland, 070-468 87 55

Christer Frisk Österström, 070-315 21 09

SSRKs Viltspårs-SM 2024

Arrangeras i Skåne 3 - 4 augusti.
  Arrangör är SSRK Södra avdelning
samt SSRKs Viltspårskommitté.

SSRKs Viltspårsmästerskap har
arrangerats varje år sedan 2005
(SSRKs 60-årsjubileum), inom
någon av SSRKs avdelning
ar.

Ekipaget som ska representera oss,
utses vid uttagning 4 juli i Övik.

Uttagning till mästerskapet för att representera SSRK Västernorrland, kommer att ske den 4 juli 2024 i trakterna kring Bjästa, Övik. Detta är inofficiellt och spåren kan vara lite luriga, precis som vid reellt eftersök.

Tid och plats kommer meddelas när vi vet hur många ekipage som är anmälda till uttagningen.

Förutsättningar för deltagande vid uttagningen:

  • Ekipaget ska vara Viltspårschampion
    innan uttagningen.

  • Medlemskap i SSRK Västernorrland

  • Sista anmälningsdag är 28 juni.

    Om du vet att du inte har möjlighet att åka till Skåne, så ska du inte anmäla dig till uttagningen.

    Avgift 450 kronor. Anm görs SKK Start.