High Coast WT Challenge

Tävlingar 2023

Vi kommeratt ha minst två WT under sommaren 2023

Unghundsderby
Det ena är Unghundsderbyt, en årlig tävling som alternerar i landet och som vänder sig till unga retrievers, mellan 12 månader och 24 månader gamla. Det är första gången som denna tävling arrangeras
i Västernorrland.


High Coast WT Challenge
Dagen efter sker High Coast WT Challenge, öppen för alla retrievers.
Mer information om dessa två tävlingar kommer i Apportören 4/22 samt i Apportören 1/23.


Allmänt om  Working Test
Klasserna är tre till antalet - nybörjarklass, öppenklass och elitklass. Från och med 2023 kan WT arrangeras som en officiell aktivitet (stambokförs hos SKK) vilket dock inte hindrar att man ändå kan köra det som en inofficiell tävling - detta avgörs av arrangören.

WT är en ren tävling med poängbedömning. Alla ekipage startar med maximala 100 poäng och sedan blir det avdrag för de eventuella fel som ekipaget begår och efter avslutad tävling räknas kvarvarande poäng ihop och man får fram en vinnare. Gör man allting korrekt så blir det maximalt 20 poäng på varje station, man behåller alltså den maximala poängen.

Stationerna är i regel fem till antalet med en domare och en uppgift vid varje ruta/station. Man vandrar mellan rutorna och kan på så sätt ta en liten paus mellan varven. Självklart får man reda på vid genomgången vad som gäller och i vilken ordning som stationerna ska tas.

Länkar till SSRK Prov Klicka >>


Riktlinjer WT Klicka >>

Anvisningar WT Klicka >>

Medarrangörer:

Sundsvall