High Coast WT Challenge

Ingen tävling 2022

Nordvik
Nordvik är en lantbruksskola som ligger nära E4, cirka 1 mil norr om Höga Kustenbron. Bra parkeringsmöjligheter samt att markerna är idealiska för både jaktprov och WT, med stora öppna marker, både plana och sluttande samt kantade av skogsdungar och med en havsvik nedanför. Ett mycket vackert område i Höga Kustens världsarv.

Klasserna är tre till antalet - nybörjarklass, öppenklass och elitklass. Än så länge är WT inofficiellt (stambokförs inte hos SKK) vilket inte hindrar att det körs med utbildade domare och beslutade riktlinjer. Men inom en snar framtid har vi officell status på Working Test, då en motion om detta bifölls på SSRKs fullmäktige i maj 2021.

Working Test är en ren tävling med poängbedömning. Alla ekipage startar med maximala 100 poäng och sedan blir det avdrag för de eventuella fel som ekipaget begår och efter avslutad tävling räknas kvarvarande poäng ihop och man får fram en vinnare. Gör man allting korrekt så blir det maximalt 20 poäng på varje station, man behåller alltså den maximala poängen.

Stationerna är i regel fem till antalet med en domare och en uppgift vid varje ruta/station. Man vandrar mellan rutorna och kan på så sätt ta en liten paus mellan varven. Självklart får man reda på vid genomgången vad som gäller och i vilken ordning som stationerna ska tas.

Länkar till SSRK Prov Klicka >>


Riktlinjer WT Klicka >>

Anvisningar WT Klicka >>

Resultat 2021 >>

Har du frågor så kontakta

Dan Bergkvist  
sekreterare@ssrksundsvall.se  

Tel 070-317 70 73

Medarrangörer:

Sundsvall