High Coast WT Challenge

High Coast WT Challenge, öppen för alla retriever.

Allmänt om  Working Test
Klasserna är tre till antalet - nybörjarklass, öppenklass och elitklass. Från och med 2023 kan WT arrangeras som en officiell aktivitet (stambokförs hos SKK) vilket dock inte hindrar att man ändå kan köra det som en inofficiell tävling - detta avgörs av arrangören.

WT är en ren tävling med poängbedömning. Alla ekipage startar med maximala 100 poäng och sedan blir det avdrag för de eventuella fel som ekipaget begår och efter avslutad tävling räknas kvarvarande poäng ihop och man får fram en vinnare. Gör man allting korrekt så blir det maximalt 20 poäng på varje station, man behåller alltså den maximala poängen. Det är dock inte vanligt att man får behålla sina 100 poäng.

Stationerna är i regel fem till antalet med en domare och en uppgift vid varje ruta/station. Man vandrar mellan stationsrutorna och kan på så sätt ta en liten paus mellan varven. Självklart får man reda på vid genomgången vad som gäller och i vilken ordning som stationerna ska tas.

Länkar till SSRK Prov Klicka >>

Riktlinjer (regler) WT Klicka >>

Anvisningar WT Klicka >>

Riktlinjer Mocktrail Klicka >>

Anvisningar Klicka >>     

Medarrangörer:

Sundsvall