Instruktörsutbildning BAS, 2024

Fler diplomerade instruktörer behövs

Avdelningen behöver fler utbildade instruktörer för att kunna erbjuda valpkurser och nybörjarkurser för våra medlemmar.

Därför anordnar SSRK centralt en grundläggande instruktörsutbildning BAS. Deltagaren blir efter genomförd utbildning Diplomerad Instruktör inom SSRK ,vilket innebär att personen har grundläggande kunskaper i att planera och genomföra kurser, pedagogik, bemötande av kursdeltagare, grunder kring ”hur lär hund” och grundläggande träning av hundraser som ingår i SSRK.

Målsättningen med diplomeringsutbildningen är att instruktören på egen hand ska kunna planera och genomföra valpkurser, nybörjarkurser i dressyr/lydnad och introduktionsträffar.

Planerade kursdatum:

Utbildningen startar 9 augusti 2024
på Kybacka Gård i Valbo

Fysisk träff: 9 aug - 11 aug 2024

Digitala pass:
Etologi: 4 sept, 18 sept, 2 okt 2024, med Ingrid Tapper
Jakt, etik, lagstiftning: 25 jan 2025, med Jan-Erik Dalmo

Fysisk träff:  25 april - 27 april 2025

Utbildningen består av två utbildningshelger samt ett antal digitala föreläsningskvällar. Där emellan förväntas kursdeltagaren genomföra
eget arbete på hemorten som redovisas vid sista kurstillfället. Det
egna arbetet görs tillsammans med en mentor som utses av
avdelningen som skickar deltagaren. Teoretiska prov kommer även
att ske under utbildningstiden.

SSRK Västernorrland söker dig som är intresserad av att utbilda dig till instruktör för att sedan hålla kurser för SSRK Västernorrland. Du anmäler dig genom att mejla till Ulrika Gulliksson nedan, där du berättar kort om vem du är, vilken hundras du har och vad du har för mål med utbildningen.

Avdelningen står för kostnaden av kursen och avtal kommer att tecknas med varje person som går utbildningen om att hålla kurser inom vår avdelning då man är färdig instruktör.
SSRK Västernorrland går igenom alla ansökningar och väljer ut de personer som får gå utbildningen i augusti.
Sista anmälningsdag är 2024-04-26.
Välkommen med din anmälan

Ulrika Gulliksson,

Utbildningssekreterare SSRK Västernorrland
utbildning@ssrk-vn.se