Löpsedel

SSRKs nya styrelse 2023

SSRKs fullmäktigemöte 2023, ägde rum i Upplands Väsby 27-28 maj. Ett trevligt och lugnt möte utan alltför stora diskussioner.

VN fick in ännu en styrelsemedlem, förstesuppleant Tove Pettersson, som fick uppdraget att handlägga utbildningen. Sedan tidigare finns Christer Frisk i styrelsen, också från VN och som handläggare av viltspårsverksamheten.

Det har nästan alltid funnits någon från Västernorrland, som arbetat i huvudstyrelsen, något vi kan vara stolta över.

Lars Ramberg, som varit ordförande i huvudstyrelsen i två omgångar och sammanlagt i tio år, utsågs till Hedersmedlem för sitt nedlagda arbete. Nu dröjer det två år tills nästa fullmäktige och under den tiden kommer mycket arbete att ske centralt gällande medlemskap, stadgeförändringar och annat. Och, om vi har tur, att se till så fm-helgen hädanefter inte kolliderar med SSRKs egna lokala eller centrala verksamheter.

Stående fr vänster: Caroline Hagström (ordf), Christer Frisk, Torbjörn Håkansson, Annika Åkerman, Tommy Winberg (revisor), Oliver Westlin, Ann Ekberg (kansliet).

Sittande fr vänster: Håkan Dahlin, Tove Pettersson, Benke Odenmark, Petra Johansson, Anne Karlström.

Saknas gör Nora Thenander, Linda Johansson och Wilma Steen.

Unghundsderby o High Coast WT Challenge

Nu är anmälan öppen på SSRK Prov för båda WT,

1 resp 2 juli. Redan nu är många anmälda...det bådar
ju gott för stora festligheter.

Se mer på sidan Unghundsderby resp High Coast WT

SSRK Västernorrlands avdelning
har ett avtal med

tre andra avdelningar - Jämtland/Härjedalen, Gävleborg och Dalarna, om ömsesidig tillgång av funktionärsprov. Här kan de fyra avdelningarnas provfunktionärer (retrieverprov, A- och B-prov) få tillträde att starta på valfritt prov.

Läs avtalet här >>

Tänk på att vi fortfarande har Covid i landet och undvik folksamlingar om du känner dig krasslig.