Löpsedel

Nya prisvalörer sedan 2023

Prisvalörerna på bl a jaktprov för retriever
resp spaniel, ändrades från och med 2023 till:
Excellent (1a pris),
Very Good (2a pris)
Good (3e pris)
Sufficient (0 pris)

Detta är ju likartat som på utställningar och det är
så här det heter i de flesta europeiska länder.

På jaktprov är HP (Hederspris) borttaget.

Förr SSRK Prov - nu SKK Start

Tidigare hade vi SSRK Prov under många år, som tillhandahölls av Sv Brukshundklubben men hösten
2023, upphörde det systemet och SSRK fick möjlighet
att hoppa på tåget SKK Start.

Det finns många fördelar med SKK Start, t ex per automatik kollas medlemskap i SSRK för de startande.

Läs mer här om SKK Start (här)

Ska du starta på prov,
måste du öppna ett konto först
(här)

Tänk på att vi fortfarande har Covid i landet och undvik folksamlingar om du känner dig krasslig.

SSRK Västernorrlands avdelning
har ett avtal med

tre andra avdelningar - Jämtland/Härjedalen, Gävleborg och Dalarna, om ömsesidig tillgång
av funktionärsprov. Här kan de fyra
avdelningarnas provfunktionärer
(retrieverprov, A- och B-prov) få tillträde
att starta på valfritt prov.

Läs avtalet här >>