Retriever

Retrieverjaktprov 2020


Funktionärer b-prov retriever:

Samarbete med SSRK Jämtland/Härjedalen fr o m 1 juli 2018


·      Provledare och kommissarier vid respektive avdelnings officiella B-prov (retriever) ges förtur vid anmälan till sådant prov i båda avdelningarna.

·      Funktionärsprov/särskilt prov B-prov retriever är öppet för funktionärer i båda avdelningarna, oavsett i vilken av avdelningarna tjänstgöringen har skett. De startande hjälps vid behov åt att vara funktionärer åt varandra.   


I övrigt gäller SSRK:s regler beträffande förtur, t ex att tjänstgöring ska ha skett inom de senaste 12 mån vid planerad start.

 

Bägge avdelningar har ett begränsat antal prov under året, där det funnits få eller inga möjligheter till förtur efter tjänstgöring. Vi hoppas att detta samarbete ska skapa mervärde och underlätta både tjänstgöring och start på B-prov retriever för våra medlemmar!

 

//Styrelserna i SSRK JH och SSRK Västernorrland


Hur anmäler jag till prov?

Alla anmälningar till retrieverprov sker genom SSRK Prov.

Copyright © SSRK Västernorrland